Αριθμός Εγγραφών ανα Χώρα

United States of America 763
United Kingdom 140
Greece 48
Germany 34
Canada 32
France 24
Switzerland 22
Netherlands 14
Cyprus 7
Sweden 6
Belgium 6
Denmark 6
Ireland 6
Australia 6
Austria 5
Spain 5
Italy 5
Portugal 3
Mexico 2
Norway 2
Finland 2
Hong Kong 1
Kuwait 1
Israel 1
Luxembourg 1
South Africa 1