Αριθμός Εγγραφών ανα Χώρα

United States of America 763
United Kingdom 140
Greece 48
Germany 34
Canada 32
France 24
Switzerland 22
Netherlands 14
Cyprus 7
Denmark 6
Ireland 6
Australia 6
Sweden 6
Belgium 6
Spain 5
Italy 5
Austria 5
Portugal 3
Norway 2
Finland 2
Mexico 2
Israel 1
Luxembourg 1
South Africa 1
Hong Kong 1
Kuwait 1